Sådan søger du


Hvis du ønsker at sende en ansøgning til os om støtte, vil vi bede om følgende:


  • Skriv en kort og præcis ansøgning samt et budget, på max 2 sider i alt
  • Oplysningerne i denne korte ansøgning skal være så præcise, at de kan danne grundlag for bestyrelsens beslutning
  • Ønsker du at fremsende yderligere uddybende materiale, er du velkommen til det, men det er ikke sikkert, at materialet kommer med i beslutningsgrundlaget
  • Send materialet i en PDF-fil til vores mail


Du kan indsende din ansøgning om støtte hele året. Vi kvitterer for modtagelsen.

Tidsfrist for indsendelse af ansøgninger til førstkommende bestyrelsesmøde, er fredag den 24. maj 2024.

Næste frist bliver i august 2024, hold øje med datoen, når den offentliggøres, her på hjemmesiden.


De større og tungere ansøgninger, samles og vurderes på vores bestyrelsesmøder. 

Vi afholder ca. 4 bestyrelsesmøder om året.

Alle ansøgninger vil blive læst og vurderet. De mindre- og rejselegater, vurderes løbende.

Ansøgninger til rejselegater, skal være indsendt mindst 2 måneder inden afrejsedato.

Efter endt behandling vil du modtage besked om, hvorvidt din ansøgning tildeles støtte.

Vi gør opmærksom på, at bestyrelsen ser isoleret på hver enkelt ansøgning, og støtte til et bestemt projekt ikke danner præcedens for lignende ansøgninger.