Sådan søger du


Hvis du ønsker at sende en ansøgning til os om støtte, vil vi bede om følgende:


  • Skriv en kort og præcis ansøgning samt et budget, på max 2 sider i alt
  • Oplysningerne i denne korte ansøgning skal være så præcise, at de kan danne grundlag for bestyrelsens beslutning
  • Ønsker du at fremsende yderligere uddybende materiale, er du velkommen til det, men det er ikke sikkert, at materialet kommer med i beslutningsgrundlaget
  • Send materialet i en PDF-fil til vores mail


Vi har 2 uddelinger årligt.

Du kan indsende din ansøgning om støtte hele året - men beslutningen om, hvilke projekter der støttes, træffes 2 gange om året ifm. et bestyrelsesmøde.

Tidsfrist for indsendelse af ansøgninger til behandling er, fredag den 31. august 2023. Vi kvitterer for modtagelsen.

Herefter er næste frist, først i 2024.

Alle ansøgninger vil blive vurderet på et  bestyrelsesmøde. Her træffer bestyrelsen beslutning om uddelingerne. Kort herefter vil du modtage besked om, hvorvidt projektet tildeles støtte.

Vi gør opmærksom på, at bestyrelsen ser isoleret på hver enkelt sag, og at støtte til et bestemt projekt ikke danner præcedens for lignende ansøgninger.