I Foreningen PlanDanmark arbejder vi for at gøre en forskel for mange beboere i Danmark, det være sig mennesker som dyr. Vi donerer hvert år en stor del af vores overskud til store og mindre projekter samt til initiativer inden for landbrug, frugtavl og håndværk.


Vi støtter unge studerende, som rejser ud i verden for at få en viden, de kan bruge, når de vender hjem igen til Danmark. Deres motivation og erhvervsevne kan være med til at videreudvikle de kerneområder, vi støtter op om.


Inden for de sidste 10 år har vi uddelt over 50 millioner, som på den ene eller anden måde er med til at støtte udviklingen af disse områder i Danmark.

Nyheder


Uddeling af PlanDanmark Prisen 2023.


Foto, fra venstre Forenings formand Mogens Christensen og prismodtager Steen Bitsch til højre.

Steen Bitsch, modtager PlanDanmark Prisen 2023


I forbindelse med Foreningen PlanDanmarks 30-års jubilæum, som blev afholdt på 09. juni i Grenaa, på Kyst Hotellet Djursland, blev PlanDanmark Prisen uddelt.

 

Prisen, der er på kr. 25.000, blev tildelt Adm. direktør i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch.

Steen Bitsch har en personlighed og et stort engagement, som afspejler sig i hans ihærdighed indenfor landbrugets grønne omstilling. Han er pioner og tør tage ordret i debatten.

 

Lige netop dansk landbrug ligger vores forening meget på sinde. Vi har i de 30 år, vi har eksisteret, bevilget over 195 millioner til projekter, som har søgt om midler. Vi har hovedsaligt givet penge til udvikling, forskning og uddan-nelse inden for landbrug og frugtavl, men har også ydet støtte til uddannelse og bevaring af gamle håndværkerfag, der kan benyttes til restaurering af bevaringsværdige bygninger m.v...

 

Foreningen PlanDanmark er en udløber af det tidligere Forsikringsselskabet Plansikring GS., der havde hovedkontor i Stilling ved Skanderborg.

 

Foreningen PlanDanmark har 3 hovedformål, som er, at virke til gavn for landbrug, gartneri og håndværkserhvervene, hvorfor bestyrelsen fandt det naturligt at påskønne en person, som arbejder indenfor et af vores hovedformål.